Dlaczego Klimaty Sztuki?

Strona https://klimatysztuki.pl to inicjatywa wspierająca artystów i młodych twórców sztuki. Naszym celem jest stworzenie możliwości zaprezentowania swoich prac na szerszym forum odbiorców. Wymiana doświadczeń, nawiązywanie nowych kontaktów w środowisku artystycznym.

Dla aktywnych użytkowników posiadających profil z własną twórczością, planuje się organizację zbiorowych i indywidualnych wystaw w Galerii Ludwikowice.

Profil na klimatysztuki.pl to ciekawa propozycja prezentacji własnej twórczości, oraz możliwość aktywnego udziału w tworzeniu zasobów strony /pisania postów/. 

 

Zasady udziału w wystawach organizowanych w Galerii Ludwikowice.

 1. Załóż konto na https://klimatysztuki.pl.

  Posiadanie profilu na naszej stronie da Ci możliwość prezentacji własnej twórczości i uczestniczenia w cyklicznie organizowanych wystawach malarskich, fotograficznych i innych.

 2. Wypełnij Formularz zgłoszeniowy.

  Prace na wystawę przyjmowane są tylko za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie.

 3. Koszty wystawy.

  Udział w wystawie jest bezpłatny. W przypadku wystaw fotograficznych uczestnik dostarcza wydrukowane fotografie, zaś organizator zapewnia ich oprawę.

Aktualnie przygotowywana wystawa

Foto Open - Galeria Ludwikowice

Co powinieneś zrobić, by wziąć udział w wystawie?

Etap I

Do 25 marca zgłosić chęć udziału przesyłając za pomocą Formularza zgłoszeniowego do 5 zdjęć oraz biogram o artyście.

Etap II

Po otrzymaniu potwierdzenia o udziale w wystawie należy we własnym zakresie wydrukować i dostarczyć organizatorowi zdjęcia pocztą lub osobiście. Planowany termin wystawy zostanie podana po 25 marca 2020r.

Regulamin wystawy

Wystawa fotografii organizowana jest w Galerii Sztuki Niezależnej w Ludwikowicach Kł. Celem wystawy jest rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości na fotografię, jako dziedzinę sztuki, a także rozwijanie aktywności twórczej poprzez stworzenie możliwości zaprezentowania swoich prac na szerszym forum odbiorców. Wymiana doświadczeń, nawiązywanie nowych kontaktów w środowisku artystycznym.

§1 Organizator

Organizatorem wystawy jest Galeria Sztuki Niezależnej, ul. Główna 65, 57-450 Ludwikowice Kł. Współorganizatorem wystawy jest Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda w Ludwikowicach Kł.

§2 Uczestnicy

Wystawa  ma charakter otwarty. Uczestnikiem wystawy może być każdy zajmujący się fotografią amatorsko lub zawodowo. Osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców lub prawnych opiekunów. Udział w wystawie jest bezpłatny.

§3 Tematyka i format

Tematyka prac jest dowolna. Format zdjęcia powinien się mieścić w ramach: 30×40, 40×60, 50×70, 100×70. Szczegółową propozycję prezentacji zdjęć należy ustalić bezpośrednio z organizatorem wystawy.

§4 Zgłaszanie prac i terminy

Prace do pierwszego etapu należy dosłać do 25 marca za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie https://klimatysztuki.pl.

W drugim etapie wydrukowane zdjęcia, w liczbie nieprzekraczającej 5, należy dostarczyć do organizatora drogą pocztową pod adres:
Galeria Sztuki Niezależnej,
ul. Główna 91,
57-450 Ludwikowice Kłodzkie
tel.: 508278595

Zgłaszane prace powinny być czytelnie opisane: imię i nazwisko autora, tytuł, krótki opis. Wraz z pracami uczestnik dostarcza biogram o artyście.

Termin wystawy zostanie podany po 25 marca.

 

§5 Prawa autorskie

Autor ma obowiązek dostarczyć do organizatora, wraz ze zdjęciami, podpisane własnoręcznie

 • oświadczenie o prawach autorskich do zdjęć,
 • zgodę na rozpowszechnianie ich w ramach wystawy oraz
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Autorzy prac ponoszą pełną odpowiedzialność za treść, charakter oraz odbiór wykonanych zdjęć, ze szczególnym uwzględnieniem naruszenia praw i wyrządzenia szkód w stosunku do osób trzecich. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę podpisują również rodzice lub opiekunowie prawni.

§6 Publikacja katalogu

Przewiduje się publikację katalogu ze zdjęciami i notą o artyście. Autorzy zamieszczonych w katalogu prac otrzymają bezpłatnie po jego jednym egzemplarzu. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na zamieszczanie swoich prac wraz z biogramem w katalogu oraz publikacji elektronicznej.

§7 Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo wnoszenia zmian w regulaminie lub wybranych jego punktach. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora.

Formularz zgłoszeniowy do wystawy
  Tutaj możesz zapoznać się z Polityką prywatności