Warstwy I

3 700,00 

W obrazie na szczególną uwagę zasługuje praca na warstwach. Jest tutaj niezliczona ich liczba. To one budują kompozycję obrazu. Kolor oraz jego format wprowadza nas w głąb obrazu.

 

https://klimatysztuki.pl/index.php/user-2/agnieszka+brzezinska/

 

Opis

Agnieszka Brzezińska – malarstwo współczesne

Malarstwo abstrakcyjne jako wielowarstwowa kompozycja, pozbawionej kształtów i figur, a przemawiająca jedynie strukturą i kolorem. W rezultacie tych działań powstają bogate wrażeniowo struktury i warstwy upraszczające widziany świat.

W obrazie na szczególną uwagę zasługuje praca na warstwach, ponieważ jest tutaj niezliczona ich liczba i budują ciekawą kompozycję obrazu. Kolor oraz jego format wprowadza nas w głąb obrazu.

 Więcej 

O Artystce