Malarstwo otworzyło mi przestrzeń.

Poszukiwanie pozytywnych i prostych obrazów z życia

skłoniło mnie do widzenia świata uproszczonego i przekształconego. Jesteśmy zbyt słabi, by móc zawsze rozpoznać ten prawdziwy świat. Ale świat ten istnieje. Prawda jest wszędzie widoczna. Przeziera ona przez powierzchnię tak zwanej realnej rzeczywistości. Gdziekolwiek jestem w ruchu lub w stanie spoczynku, przetwarzam widziany obraz w strukturę. Powstaje ona na bazie poruszania się i dialogu z drugim człowiekiem. Relacje międzyludzkie budują pozytywną przestrzeń dla zdarzeń artystycznych. Ruch i przemieszczanie buduje przestrzeń wokół osi i w niczym nie ogranicza. To kompozycja przestrzenna charakteryzująca napięcie kierunkowe, sugerujące ruch rzeczywisty oraz wyobrażeniowy.

Struktura 11, 100×80, rama3D, akryl, technika własna, 2019

Malarstwo otworzyło mi tę przestrzeń, właściwą dla mnie. Przestrzeń, która zaprasza do aktywności, wysiłku fizycznego i intelektualnego, do zmiany, która nie zawsze jest wygodna i komfortowa. Jest stanem umysłu, rodzajem zaciekawienia, uważnością, otwarciem na nowe lub zobaczeniem na nowo starego. Struktura to moja pasja, która mnie wciąga i pochłania. Struktura to układ i wzajemne relacje elementów stanowiących całość, zbudowana z nich w pewien szczególny-przemyślany sposób.

Struktura, 100×80, rama3D, akryl, technika własna, 2018

Warstwy budują strukturę, struktura buduje kompozycję obrazu, zaś kolor łączy strukturę z warstwą. To trzy elementy, które są wiodące w mojej twórczości. Nie daję jednak żadnemu z nich pierwszeństwa, gdyż wszystkie trzy mają równorzędną ważność dla zbudowania jedności i wzajemnej zależności harmonijnej kompozycji w obrazie. W obrazie nie ma podziału na części, lecz występuje jednorodność /niepodzielność, spójność, nierozłączność/. każdy fragment obrazu jest ważny i w jednakowym stopniu bierze udział w budowaniu obrazu. Dawanie pierwszeństwa pewnym częściom obrazu z pominięciem innych nie jest uzasadnione. W moich obrazach zauważalne są kolory, które zbliżają i oddalają się od siebie. Prace, które tworzę to kompozycje przedstawiające takie zestawienie barw, które sprawiają harmonijne wrażenie, jednoznaczne i pełne charakteru. Harmonijność to współbrzmienie tonów. To równowaga i symetria sił.

 

Struktura, 100×80, rama3D, akryl, technika własna, 2018

Więcej obrazów na stronie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *